28 76 61 68

musikterapeut.ahn@gmail.com
KONTAKTFORMULAR

MUSIKTERAPEUTISK BEHANDLING
- KØBENHAVN OG NORDSJÆLLAND -

Hvad er musikterapi?

I musikterapi anvendes relationelle og musikalske aspekter til at fremme psykisk/fysisk udvikling, sundhed og livskvalitet. I terapi kan musik være et virkningsfuldt redskab til at arbejde med kommunikation, kontakt og emotionelle processer..

Read More

Musikterapi for hvem?

Jeg tilbyder musikterapi for personer med demens, autisme / asperger, fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, kronisk sygdom, herunder stress, smerte og angst eller psykisk krise.
Det er ingen forudsætning at kunne synge eller spille et instrument for at deltage i musikterapi...

Read More

Om mig

Jeg har siden 2013 været uddannet musikterapeut fra Aalborg Universitet. Jeg ser det enkelte menneske ud fra et humanistisk og klientcentreret synspunkt; som et unikt individ med mulighed for at udvikle sig såvel psykisk som fysisk...

Read More